Powrót do głównego menu

Powołanie i cel spółki
Historia działalności
Struktura spółki
Powrót do głównego menu

 

Powołanie i cel spółki

"Maszoperia Kołobrzeska" jest spółką rybacką powołaną decyzją części armatorów rybackich z portu Kołobrzeg w dniu 11 grudnia 1996 roku. W tym samym dniu sporządzono w Kancelarii Notarialnej W. Chwiałkowskiego w Kołobrzegu akt notarialny powołania spółki (A 8108/1996), zaś pełna rejestracja spółki nastąpiła przed Sądem Rejonowym Sąd Gospodarczym - Sekcja Rejonowa w Koszalinie w dniu 21 grudnia 1996 r. (Nr Rej. H 862/96).

Celem nadrzędnym spólki rybackiej o nazwie "Maszoperia Kołobrzeska" Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pełnej obsługi technicznej i logistycznej floty rybackiej bazującej w porcie Kołobrzeg, jak i również z innych portów polskiego wybrzeża.

Działalność organizacyjno-gospodarcza prowadzona przez Zarząd spółki "Maszoperia Kołobrzeska" doprowadziła do powołania Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb.

 

Historia działaności

Pierwszym działaniem nowo powstałej spółki było zagospodarowanie majątku portowego przejmowanego w drodze zakupu od likwidatora Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich "Barka" w Kołobrzegu. W drodze przetargu otwartego spólka zakupiła fabrykę lodu niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania floty kutrowej ze względu na lód łuskowy, który używany jest do zabezpieczenia jakości ryby świeżej z połowów, jak i również niezbędny dla przetwórstwa rybno-mięsnego.

Następnymi zakupami w drodze przetargu od likwidatora PPiUR "Barka" były inne składniki majątku, między innymi stacja transformatorowa SO-1 zasilająca w energię elektryczną cały teren portu rybackiego. Później zakupiono część nabrzeży portowych wraz z przyległą infrastrukturą, gdzie uruchomiono wydziały gospodarcze ułatwiające funkcjonowanie rybakom w ich trudnej działalności połowowej.

W kwietniu 2005 roku została oddana do urzytku zamrażalnia ryb wraz z komorą głębokiego składowania

 

Struktura spółki

Generalnie spółkę tworzy 10 armatorów z portu Kołobrzeg, którzy są właścicielami 13 kutrów rybackich przeważnie typu B-410.

Zarząd tworzą nastepujące osoby:

Osoby tworzące spółkę są jednocześnie członkami Stowarzyszenia Armatorów Rybackich.
Dzięki przychylności Zarządu spółki w jej siedzibie mieści się biuro Stowarzyszenia Armatorów Rybackich, którego prowadzenie również zabezpiecza pracownik spółki.

Aktualnie "Maszoperia Kołobrzeska" daje stałe zatrudnienie dla 25 mieszkańców Kołobrzegu.